Όροι Χρήσης

Το Makan TRT είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.makan.gr ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.touratech.gr για την πώληση και μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων, που εμπορεύεται και αντιπροσωπεύει, η ατομική επιχείρηση της Βασιλικής Σταθάκου του Ευσταθίου, με έδρα στην Αθήνα (Σφακτηρίας 6, ΤΚ 10435), με ΑΦΜ: 033544554, ΔΟΥ: ΣΤ΄Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 2676001000, εφ’ εξής «η Εταιρεία» ή «το Makan TRT» ή το «www.makan.gr» ή το «www.touratech.gr» .

Πρωταρχικό μέλημα του Makan TRT είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και θα κάνετε χρήση των υπηρεσιών του και που σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από αυτό.

Οι παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Makan TRT παρέχονται σε πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο, υπό την προϋπόθεση αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και όλων των πληροφοριών, των προϊόντων, του λογισμικού και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.makan.gr / www.touratech.gr. Επισημαίνεται, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ότι η χρήση των υπηρεσιών του Makan TRT συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης του προσώπου (εφ’ εξής ο χρήστης ή επισκέπτης ή καταναλωτής), σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την συναλλαγή μας, μπορεί να αποθηκευτεί ή εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Συνοπτική Περιγραφή Των Πωλούμενων Προϊόντων

Κάθε χρήστης (επισκέπτης- καταναλωτής) έχει την δυνατότητα ανέξοδα να περιηγηθεί στο www.makan.gr / www.touratech.gr και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διεθνώς και στην Ελλάδα ισχύουν και όσα αναφέρονται στο παρόν τα οποία και αποδέχεται, να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού κατατήματος.

Μέσω του Makan TRT μπορείτε να προβείτε, εύκολα και με ασφάλεια στην αγορά:

Προϊόντων και ειδών για τη μοτοσυκλέτα, τον αναβάτη και τους φίλους της μοτοσυκλέτας, όπως ενδεικτικά: ένδυση, υπόδυση, εξοπλισμός, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, λιπαντικά κλπ, εταιρειών που αντιπροσωπεύει το Makan TRT στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά των εταιρειών / brand names: Touratech, Ram Mounts, Salomon, Ariete, Buff, CTEK, Nuetech, ODLO, Modeltek κλπ

Αναλυτικά τους κατασκευαστές – προμηθευτές και τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων ειδών – προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε μέσω των αντίστοιχων κατηγοριών προϊόντων, που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας “κλικ” στο αντίστοιχο προϊόν.

Το www.makan.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τεχνικών σφαλμάτων και διακοπών στη λειτουργία των υπηρεσιών του ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Προσωπικά Στοιχεία

Η επίσκεψη και περιήγηση στις σελίδες του Makan TRT δεν προϋποθέτουν να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη.

Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails, ειδοποιήσεις, σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες, προσφορές και υπηρεσίες του Makan TRT ή/και επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία – αγορά κάποιου προϊόντος – υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μας. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα παραγγελόμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλεφωνικό αριθμό προτιμάτε να δηλώσετε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μόνον για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) για τη μεταξύ μας επικοινωνία και κατά περίπτωση ΑΦΜ – ΔΟΥ, σε περίπτωση, που είναι επιθυμητή η έκδοση τιμολογίου. Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή να γίνει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα ζητηθούν επίσης ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο ειδικός τριψήφιος αριθμός ασφαλείας της κάρτας CCV. Τα προαναφερόμενα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το Makan TRT για την διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής, την επιβεβαίωση – ταυτοποίηση του χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και την εκτέλεση – αποστολή της παραγγελίας στο χρήστη/καταναλωτή. Ο χρήστης εξουσιοδοτεί το Makan TRT, κατά τη συναλλαγή του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, να επεξεργαστεί κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που πραγματοποιεί και να προωθεί όποιες πληροφορίες πληρωμής ή αποστολής ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται από τον ίδιο (χρήστη) στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται (πχ εταιρεία ταχυμεταφορών), προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση και παράδοση σε αυτόν των προϊόντων, που αγόρασε.

Προσωπικά στοιχεία θα ζητηθούν τέλος και στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη (μέλους), προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει πιο εύκολα και ταχύτερα τις παραγγελίες – αγορές του.

Εάν ο επισκέπτης επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους, μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Makan TRT, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήστη (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στο Makan TRT είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (password) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. To Makan TRT συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους από τρίτα πρόσωπα. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Makan TRT για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το Makan TRT έχει θέσει στη διάθεση των μελών του λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν αυτά να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης το Makan TRT συνιστά στα μέλη του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν να τον αναγράφουν σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και να ενημερώνουν αμελλητί τo Makan TRT. Τέλος το Makan TRT συνιστά στα μέλη του -ιδίως στην περίπτωση που η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω υπολογιστών κοινής χρήσης- να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να προβαίνουν πάντα σε “έξοδο” (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης του λογαριασμού τους για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Το Makan TRT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των μελών/χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού μέλους (user – member account) απαιτεί από τον χρήστη να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name).

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού και την καταχώριση των στοιχείων του, ο χρήστης δεσμεύεται και αναλαμβάνει να παρέχει ειλικρινείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες στα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας που πρέπει να συμπληρωθεί για τη δημιουργία λογαριασμού και αναλαμβάνει επίσης να διατηρεί τις προσωπικές του πληροφορίες πάντοτε επικαιροποιημένες.

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του είναι δυνατή κατόπιν αποστολής του σχετικού αιτήματος με email στο [email protected]

Για την περίπτωση, που ο επισκέπτης επιθυμεί να λαμβάνει απλώς ενημερωτικά e-mails (για τη διάθεση νέων προϊόντων, προσφορών κλπ), μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία στην οικεία θέση της ιστοσελίδας, όπου παρέχεται και η κατάλληλη ενημέρωση και διαδικασία παροχής συγκατάθεσης από τον επισκέπτη.

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του Makan TRT είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.makan.gr/privacy terms

Καταχώρηση – Διόρθωση – Ακύρωση Παραγγελίας

Στις σελίδες του Makan TRT θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα βήματα (τεχνικά στάδια) έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και θα λάβετε επίσης χρήσιμες συμβουλές για τον υπολογισμό του κόστους (συμπεριλαμβάνομένων των εξόδων απόστολής και τυχόν επιπλέον κατά περίπτωση επιβαρύνσεων), για το εντοπισμό και διόρθωση πιθανών σφαλμάτων κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας (πχ σχετικά με το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής κλπ). Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα σας στείλουμε e-mail με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας ενώ θα ακολουθήσει και e-mail, με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για την αποστολή της.

Το Makan TRT διαθέτει επίσης μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί. Για ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο [email protected] Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι πριν τη στιγμή, κατά την οποία θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση, με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων, που σας παρέχονται με το παρόν και αναφέρονται κατωτέρω (υπαναχώρηση).

Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα από το Makan TRT, διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:

– Με πιστωτική κάρτα, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINNERS, που έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα. Το Makan TRT έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, οι οποίες διευκρινίζεται κατωτέρω στην ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΑ, πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφημένης και ασφαλούς σύνδεσης και από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας με την οποία το Makan TRT είναι συμβεβλημένο για την ηλεκτρονική επεξργασία τους.

– Μέσω της ασφαλούς εφαρμογής της διεθνώς αναγνωρισμένης παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών PayPal με την οποία είναι συμβεβλημένo το Makan TRT Και στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ανακατευθύνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης σε εφαρμογή της PayPal, όπου κατόπιν ελέγχου των στοιχείων λογαριασμού του από την PayPal, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η συναλλαγή και ενημερώνεται επί του αποτελέσματος το Makan TRT για την ολοκλληρωση της συναλλαγής.

– Με αντικαταβολή τοις μετρητοίς κατά την παράδοση του/ων προϊόντος/ων, η οποία επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης αντικαταβολής ανά παραγγελία, 2,30€ με ΕΛΤΑ και 2,00€ με Courier. Η πληρωμή ωστόσο με τη μέθοδο της αντικαταβολής δεν είναι δυνατή όταν η παραγγελία είναι μεγαλύτερη των 1500,00€

– Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας θα σας αποσταλεί αφού μας στείλετε email στο [email protected] το ονομαστικό καταθετήριο.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – IBAN: GR7801101670000016761221403, Σταθάκου Βασιλική του Ευσταθίου

ALPHA ΒΑΝΚ – IBAN: GR0601403850385002101011779, Σταθάκου Βασιλική του Ευσταθίου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN: GR5801720390005039021410553, Σταθάκου Βασιλική του Ευσταθίου

Επίσης στο Makan TRT σας δίδεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν για την πληρωμή σας θα λάβετε απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τρόπος – Χρόνος – Κόστος Αποστολής – Παράδοση Προϊόντων

Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή ΕΛΤΑ. Η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για κάποιες περιοχές που δεν είναι δυνατή αυτή μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών.

Υπό τον όρο ύπαρξης διαθεσιμότητας των προϊόντων στην αποθήκη μας και από τη τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της, η παραγγελία θα φτάσει σε εσάς (στον τόπο παράδοσης, που μας έχετε υποδείξει) την επόμενη εργάσιμη ημέρα εντός Αττικής, με αποστολή με courier και εντός 3-4 εργάσιμων ημερών με αποστολή με ΕΛΤΑ, εντός 2-3 εργάσιμων ημερών στην Επαρχία και σε Νησιωτικούς προορισμούς με Courier και 4-6 εργάσιμων ημερών με αποστολή με ΕΛΤΑ. Σε δυσπρόσιτες περιοχές μπορεί να γίνει αποστολή με Courier, με επιπλέον χρέωση, διαφορετικά θα γίνεται αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας των ΕΛΤΑ και ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες (εξαιρούνται Σαβ/κα και αργίες).

Το κόστος αποστολής είναι το ίδιο για την αποστολή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και διαμορφώνεται από το βάρος/όγκος των προϊόντων της παραγγελίας. Το κόστος αποστολής αποτελείται από το βασικό κόστος ανά αποστολή, στο οποίο προστίθεται επί πλέον χρέωση ανάλογα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο του μεταφορέα, που διαμορφώνεται βάσει της διακύμανσης κιλών/όγκου και που μπορείτε να βρείτε στις σελίδες μας. Για παραγγελίες συνολικής αξίας άνω των 400.00€, η αποστολή γίνεται δωρεάν, είτε με την υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) είτε με ΕΛΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο υπολογισμός του κόστους αποστολής θα πραγματοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, προκειμένου να έχετε την πλήρη εικόνα για το κόστος των αγορών σας και κάθε επιπλέον επιβάρυνσή τους (τελικό κόστος), πριν την αποστολή της παραγγελίας σας.

O κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των προϊόντων βαρύνει το Makan TRT μέχρι τη στιγμή της παράδοσής τους στον αγοραστή/καταναλωτή ή σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αγοραστή για την παραλαβή τους. Ως τρίτος νοείται και μεταφορέας εντεταλμένος από τον καταναλωτή για την παραλαβή των προϊόντων, για την διαμετακομιδή τους σε τόπο, που υποδεικνύει ο καταναλωτής, εφόσον ο τελευταίος δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει έναν από τους προσφερόμενους και τυποποιημένους κατά τα άνω από το Makan TRT τρόπους παράδοσης ή εάν για οποινδήποτε άλλο λόγο δεν είναι εφικτή η χρήση των μέσων αποστολής, που παρέχονται από το Makan TRT

Τιμές Των Πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το Makan TRT επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Σε κάθε περίπτωση η τιμή δεν μπορεί να αλλάξει από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται η παραγγελία σας, διότι από εκείνη τη στιγμή η αγορά σας έχει ολοκληρωθεί (δηλ. έχει πραγματοποιηθεί η συμφωνία σχετικά με το προϊόν και την τιμή του).

Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

Ενημέρωση Για Το Δικαίωμα Υπαναχώρηρης και επιστροφής

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, που αναφέρονται παρακάτω (Εξαιρέσεις), έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που εσείς ή άτομο εξουσιοδοτημένο από εσάς θα παραλάβει τα προϊόντα. Σε περίπτωση παραγγελίας παρτίδας προϊόντων, η προθεσμία εκκινεί από τη στιγμή, που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Για την επιστροφή προϊόντων λόγω υπαναχώρησης απαιτείται το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε, χωρίς δηλ. να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η ιδιαίτερη συσκευασία του), μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Ο καταναλωτής ενδέχεται να ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος σε περίπτωση που έγινε χρήση (διαχείριση) άλλη πλην αυτής που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος / αγαθού.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε μέσω email στο [email protected] την ειδική φόρμα, που θα βρείτε θα βρείτε μέσα στη συσκευασία της παραγγελίας σας, ή κάνοντας κλικ εδώ:https://www.makan.gr/wp-content/uploads/2017/02/Σχέδιο-Δήλωσης-Υπαναχώρησης.doc

H διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:

MAKAN TRT

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Σφακτηρίας 6

Τ.Κ 10435 Αθήνα

Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης το MAKAN TRT θα επικοινωνήσει με τον χρήστη/καταναλωτή, προκειμένου συνεννοηθεί μαζί του για την επιστροφή της αξίας του αγορασθέντος προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση και των πρόσθετων δαπανών παράδοσής του (εφόσον είχατε επιλέξει έναν από τους προσφερόμενους και τυποποιημένους από το www.makan.gr τρόπους παράδοσης για τη συναλλαγή σας), η οποία δεν θα απέχει πέραν των 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθεί η δήλωση υπαναχώρησης, υπό τον όρο ότι θα έχετε επιστρέψει και θα έχει παραληφθεί και το επιστρεφόμενο προϊόν. Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι έχετε υποχρέωση να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών από τη δήλωση υπαναχώρησης ή να παρέχετε επαρκείς αποδείξεις στο MAKAN TRT, ότι το έχετε αποστείλει ασφαλώς πριν την εκπνοή της 14ήμερης προθεσμίας. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με τον ίδιο τρόπο (μέσο) πληρωμής, που επιλέξατε κατά την συναλλαγή σας.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του Ν. 2251/1994 και ενδεικτικά σε σχέση με τα προϊόντα, που διατίθενται ή/και ενδέχεται να διατεθούν στο μέλλον από το MAKAN TRT στις περιπτώσεις: προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, προϊόντων τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν, σφραγισμένων προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, προϊόντων τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Υποχρεώσεις Σε Περίπτωση Ελαττωματικών κλπ Προϊόντων

Το MAKAN TRT δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει προς πώληση, επειδή τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα ή και σφραγισμένα, αναλαμβάνει ωστόσο να αντικαθιστά με δικές του δαπάνες τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που ανευρίσκονται στις παραδιδόμενες ποσότητες εκτός εάν επιθυμείτε απλώς την επιστροφή των χρημάτων σας επιστρέφοντας ταυτόχρονα και το προϊόν και τα σχετικά παραστατικά και έγγραφα, που συνόδευαν το προϊόν κατά την παράδοσή του. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα θα επιστρέφονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία που παραλάβαμε το ελαττωματικό προϊόν και τα συνοδευτικά έγγραφα της πώλησής του. Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. ελαττωματικό εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).

Ασφάλεια

To Makan TRT χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 128-bit, για ασφαλείς online επικοινωνίες και συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογραφημένη επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ χρήστη και εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά την μεταφορά. Σημειώνεται πάντως ότι η επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου SSL είναι εφικτή μόνον μέσω φυλλομετρητών (web browsers) που επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Οι συναλλαγές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα διεκπεραιώνονται από το MAKAN TRT μέσω ασφαλούς εφαρμογής της Τράπεζας – παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών, με την οποία είναι συμβεβλημένo και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του εν λόγω παρόχου. Μόλις ο χρήστης αποδεχθεί τη συναλλαγή ανακατευθύνεται μέσω ασφαλούς -κατά τα προαναφερόμενα- σύνδεσης σε εφαρμογή της Τράπεζας (πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1, με ανάλογο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit), όπου καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του και κατόπιν ελέγχου της κάρτας από την Τράπεζα, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η συναλλαγή και ενημερώνεται επί του αποτελέσματος το Makan TRT για την διεκπεραίωση της διαδικασίας παραγγελίας και εκκαθάρισης της ηλεκτρονικής συναλλαγής. To MAKAN TRT δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για την περίπτωση αδυναμίας ή αστοχίας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών να πραγματοποιήσει δέσμευση ποσού ή να χρεώσει την πιστωτική κάρτα, που θα έχει ως συνέπεια να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.

To MAKAN TRT δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης (δόλιας) χρήσης πιστωτικών / χρεωστικών καρτών. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας στις ηλεκτρονικές φόρμες του Makan TRT τεκμαίρεται, ότι ο χρήστης/καταναλωτής είναι ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας, η εισαγωγή δε αυτή υποδηλώνει τη συγκατάθεση του για τη χρέωση της κάρτας του.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, κατασκευαστών προϊόντων και πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο του Makan TRT, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Makan TRT και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, το περιεχόμενο του Makan TRT δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες του Makan TRT και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

Δίαφορα

Διαθεσιμότητα: Για όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Makan TRT υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την εκάστοτε διαθεσιμότητα της αποθήκης μας. Έτσι θα μπορείτε πολύ εύκολα να διαπιστώσετε πριν κάνετε την παραγγελία σας ποιά από τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας και άμεσα παραδοτέα και ποιά δεν είναι μεν άμεσα διαθέσιμα αλλά αναμένονται σε σύντομη ημερομηνία να βρίσκονται στην αποθήκη μας. Παρ’ όλα αυτά εσείς μπορείτε να μας στείλετε την παραγγελία σας ακόμα και για προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας και να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσης του προϊόντος σε εσάς. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να προβείτε σε ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι οι χρόνοι παράδοσης της παραγγελίας σας, που αναφέρθηκαν ανωτέρω εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας και ισχύουν από τη στιγμή, που επιβεβαιώσουμε την αποστολή της.

Επιπλέον σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν επιθυμείτε να παραλάβετε όλα τα προϊόντα, που ενδεχομένως λόγω της διαφορετικής διαθεσιμότητάς τους θα έχουν και διαφορετικό χρόνο παράδοσης, με μια αποστολή στον τόπο παράδοσης τους στην απώτερη ημερομηνία και μόλις καταστεί δυνατό να παραδοθούν στην υπηρεσία ταχυμεταφορών ή να τα παραλαμβάνετε με τμηματικές παραδόσεις ανάλογα με το χρόνο που μπορούν να σας παραδοθούν. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε προκαταβολικά για τις ανάλογες αλλαγές στο κόστος αποστολής, λόγω των τμηματικών παραδόσεων.

Εγγύηση: Το MAKAN TRT δεν είναι το ίδιο παραγωγός – κατασκευαστής των προιόντων, που διαθέτει προς πώληση, τα οποία, όπως και αλλού αναφέρθηκε παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα ή και σφραγισμένα. Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από την επίσημη σελίδα του παραγωγού – προμηθευτή τις λεπτομέρειες της εγγύησης του κάθε προϊόντος καθώς και τους όρους – προϋποθέσεις, που τυχόν τη συνοδεύουν, την διάρκεια και την έκταση εδαφικής ισχύος της. Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους της παρεχόμενης εγγύησης καθώς και τα υπόλοιπα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του προμηθευτή/κατασκευαστή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Το Μakan TRT αναλαμβάνει να παρέχει στους χρήστες του κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του κατασκευαστή / προμηθευτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του χρήστη. Πέραν των ανωτέρω και κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας, το Μakan TRT δύναται να παρέχει στους χρήστες του κατά περίπτωση υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.
Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Διαφημίσεις – Δεσμοί (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους: Το Makan TRT στις σελίδες και ενότητές του μπορεί να περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Το Makan TRT δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στις σελίδες του και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το Makan TRT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα συναλλαγή μας, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή εκτυπώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.
Ισχύον Δίκαιο – επίλυση διαφορών: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Makan TRT διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Για την διευθέτηση οποιουδήποτε παραπόνου ή άλλου ζητήματος, που τυχόν ανακύψει από την μεταξύ μας συναλλαγή, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (τηλ: 2112169888, 2110126108, 2110126109 και 2105247675, email: [email protected].). Σε κάθε περίπτωση το Makan-TRT υποστηρίζει και ενθαρρύνει τον φιλικό και εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς ενδέχεται να ανακύψει στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την ταχεία και ανέξοδη μεσολάβηση των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών ή/και στον Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr), όπου μπορούν να απευθυνθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά παραίνεση άλλωστε και της κείμενης νομοθεσίας. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών λειτουργούν σε κάθε Νομαρχία και υπόκεινται στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Το κατάστημα μας θα είναι κλειστό από την Παρασκευή 21/06 στις 17:00 έως και την Δευτέρα 24/06. Οι παραγγελίες θα εξυπηρετηθούν την Τρίτη 25/06.